Video sa TEDx Novi Sad

Publikovan je i video na zvaničnoj TEDx stranici. Vladislav je pred novosadskim auditorijumom pokušao da približi nove koncepte poimanja matematike, da uveri da je svako od nas matematičar i da napne moždane viuge svakog posetioca.